MZK Ostrów Wielkopolski

Ostrowski Bilet Elektroniczny

Doładowania Internetowe

Miasto Ostrów Wielkopolski

Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje plików „cookie”. Logowanie z niektórych funkcji serwisunie będzie możliwe dopóki nie zmienisz tego ustawienia w swojej przeglądarce.

Rejestracja Karty

Jeżeli jesteś już posiadaczem spersonalizowanego (imiennego) Ostrowskiego Biletu Elektronicznego, podaj numer posiadanej karty oraz numer PESEL podany w trakcie jej wydawania.

Dane klienta
Kontrola antyspamowa
Informacja: W przypadku problemów z odczytaniem tekstu na obrazku, proszę wcisnąć przycisk odśwież [odśwież] - pojawi się nowy tekst do przepisania.
Akceptuję Regulamin użytkowania OBE i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.
Oświadczam, że zapoznałem/am się z informacją dotyczącą danych osobowych (uwagi i pouczenia), podane przeze mnie dane osobowe są prawdziwe, a przekazane w celu zamieszczenia na e-bilecie zdjęcie nie narusza przepisów prawa oraz dóbr osobistych osób trzecich. W przypadku, gdyby powyższe oświadczenie okazało się nieprawdziwe, ponoszę odpowiedzialność za ewentualne naruszenie dóbr osobistych i innych oraz oświadczam, że w przypadku sporów i roszczeń osób trzecich, zaspokoję wszelkie uzasadnione roszczenia takich osób, przez co zwolnię MZK Ostrów Wielkopolski z wszelkiej odpowiedzialności w postępowaniach sądowych.
Uwagi i pouczenia

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jedn. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) zwanej dalej "Ustawą", informuję co następuje: dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia identyfikacji właściciela imiennego Ostrowskiego Biletu Elektronicznego – (zwanego dalej e-biletem) w razie wydania kolejnego nowego e-biletu, w przypadku jego utraty lub uszkodzenia powodujący brak możliwości odczytu zapisanych na nim informacji wraz z odtworzeniem daty ważności biletu. Dane dotyczące numeru e-biletu, daty i godziny sprzedaży, numeru punktu zakupu oraz rodzaju biletu, daty, godziny oraz linii, w której dokonano kasowań e-biletu, daty i godziny kontroli, zablokowanych e-biletów będą przetwarzane w celach windykacyjnych i reklamacyjnych przez okres 5 lat. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania w sytuacji określonej w art. 35 Ustawy. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest MZK Ostrów Wielkopolski, ul. Lotnicza 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski.