MZK Ostrów Wielkopolski

Ostrowski Bilet Elektroniczny

Doładowania Internetowe

Miasto Ostrów Wielkopolski

Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje plików „cookie”. Logowanie z niektórych funkcji serwisunie będzie możliwe dopóki nie zmienisz tego ustawienia w swojej przeglądarce.

Logowanie do konta

Dane klienta
Kontrola antyspamowa
Informacja: W przypadku problemów z odczytaniem tekstu na obrazku, proszę wcisnąć przycisk odśwież [odśwież] - pojawi się nowy tekst do przepisania.
Informacje
Jeżeli nie posiadasz jeszcze aktywnego konta, proszę się zarejestrować.
Jeżeli nie pamiętasz swojego hasła, proszę ponownie dokonać rejestracji podając nowe hasło.

Uwaga: W przypadku ponownej rejestracji, wymagane jest podanie aktualnie przypisanego do konta adresu email.
Uwaga: W celu zmiany adresu email proszę skontaktować się z Miejskim Zakładem Komunikacji SA w Ostrowie Wielkopolskim, marketing@mzk-ostrow.com.pl
Uwagi i pouczenia

W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 24 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (tekst jedn. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) zwanej dalej "Ustawą", informuję co następuje: dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia identyfikacji właściciela imiennego Ostrowskiego Biletu Elektronicznego – (zwanego dalej e-biletem) w razie wydania kolejnego nowego e-biletu, w przypadku jego utraty lub uszkodzenia powodujący brak możliwości odczytu zapisanych na nim informacji wraz z odtworzeniem daty ważności biletu. Dane dotyczące numeru e-biletu, daty i godziny sprzedaży, numeru punktu zakupu oraz rodzaju biletu, daty, godziny oraz linii, w której dokonano kasowań e-biletu, daty i godziny kontroli, zablokowanych e-biletów będą przetwarzane w celach windykacyjnych i reklamacyjnych przez okres 5 lat. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania w sytuacji określonej w art. 35 Ustawy. Podanie danych jest dobrowolne. Administratorem danych osobowych jest MZK Ostrów Wielkopolski, ul. Lotnicza 30, 63-400 Ostrów Wielkopolski.